naar: index

Wijze woorden en uitdrukkingen van mijn Vader.....Vaak moet 'k nog aan hem denken....  
Heel vaak komen zijn goede raadgevingen in gedachten....
Wat wilde hij ons graag gelukkig zien....
Als kind sta je daar niet zo bij stil; vaak reageerde ik met:  "Ja Pa, dat weet ik nu wel zo langzamerhand !"
Antwoord?                   "Ja, m'n kind, maar 'k herhaal het toch nog maar even, OPDAT JE HET NIET VERGEET !"
Wel, daar is mijn Vader  uitstekend in geslaagd, want hoe  vaak komen zijn woorden nog naar boven, zoals 'k zoëven vermeldde;   bv:
 • "Kind, kijk om je heen of je iemand kunt helpen".  Zelf gaf hij steeds het goede voorbeeld; evenals mijn Moeder trouwens. Wat heb 'k geweldige Ouders gehad !!
 • "Wil je vooruitkomen in het leven ? Dan moet je de ge-wo-ne bezigheden, ongewoon goed, doen."
 • "Als je echt gelukkig wilt worden,.... cijfer jezelf dan weg."
 • Jaloers-zijn op iets dat een ander mooier of beter had,  kende hij niet. Overgezet naar deze tijd:  hij zou bv geen mooiere auto kopen omdat hij de buurman de loef wilde afsteken.        "Genoeg,...... is meer dan: ......  veel." zou hij dan zeggen; en hij zou dankbaar in z'n aftandse wagentje gestapt zijn.
 • Denk voordat je iets gaat doen; en....tijdens het bezig zijn, moet je blijven denken.(als je van Oud-Nederlands, houdt...hij zei het zo: "Denk, al-eer gij doende zijt;    en doende....denk dan nog!"  klinkt mooi hè? )

 

 • Als 'k - onder veel gezucht- een lijstje had gemaakt van bezigheden  die nog gedaan moesten worden, was zijn advies: "Doe de minst prettige dingen eerst; dan heb je meer plezier in het afwerken van de rest van je lijstje".
 • "Gaat iets niet helemaal goed ? In je werk?....in het omgaan met anderen?....Kijk dan eerst of de oorzaak daarvan, mis-schien  bij jezelf ligt."
 • Een raad waarvan 'k eveneens m'n leven lang veel nut heb gehad: "Kijk, voordat je ergens weggaat, even om, om te zien wat je eventueel hebt vergeten: stoel op z'n plaats ? niets laten liggen?"
 • 't Heeft me heel wat loopjes bespaard, want: "Wie z'n hoofd niet gebruikt, moet z'n benen gebruiken", was ook al 1 van z'n uitspraken.
 • Als 'k wel eens m'n beklag deed over iets onrechtvaardigs dat 'k had ondervonden, reageerde hij begripvol met:  " Maar...het is beter om onrecht te lijden, dan om onrecht te doen, m'n kind ".

 

 • "Overal waar    "te"   voor staat, is uit balans; behalve het woord:    TE-VREDEN ", kon hij zeggen. En 'k heb inderdaad geen tevredener mens ontmoet dan mijn Vader.
 • "Wees zuinig op je tijd; deze komt nooit meer terug".       Van  "lummelen", hielden m'n Ouders niet, "Want", zei m'n Moeder:   "ledigheid is des duivels oorkussen".          Zouden ze een voor-uitziende blik op deze tijd gehad hebben; m'n Ouders ?
 • "Werken is een zegen".         Nou, dat hoefden ze eigenlijk niet eens te zeggen, want in de crisisjaren werd je daar steeds mee geconfronteerd: de vader van de ene kennis na de andere, werd werkloos. Onze vader heeft altijd mogen werken; al werd er te weinig verdiend om het huishouden goed te laten draaien. Maar....onze Moeder was een kunstenares in het beheren van de financiën ! Want: GELD LENEN, zou ze nooit hebben gedaan. Het bewijs kun je vinden in het onderwerp "nog niet zo lang geleden" van deze site; onder het kopje: "Zorgen".
  Trouwens, dat werken een zegen, is staat in Numeri 18 : 7 : "dienst "  (werken, bezigheid)  is een geschenk.
 • “Wil je je vergelijken (meten) met anderen ??  Doe dat dan met degenen die het minder hebben dan jij; dan blijf je dankbaar ! “
 • “Je hoeft niet met de massa mee te gaan; je mag gerust een eigen mening hebben, maar....heb wel respect voor andersdenkenden”
 • “Als je ergens bezig bent geweest…laat het dan netter achter dan je het aantrof”

 

 

 

 

Meer uitdrukkingen volgen nog....